Aamos Group Oy

Muutosturva

Muutosturva on mukana yritysten ja organisaatioiden muutos- ja sopeuttamistilanteissa. Muutosturvalaki on takaamassa lähtevälle työntekijälle kunnioittavan ja tulevaisuutta kannattelevan kohtelun.

Aamos Boost on tukemassa ja auttamassa yrityksiä näissä muutostilanteissa ja muutosturvalain täyttämisessä sekä työntekijän uudelleensijoittumisessa.

Muutosturvalaki on ajankohtaista silloin, kun yt-neuvotteluissa on päädytty irtisanomisiin. Muutosturvalaki pitää sisällään velvoitteita työnantajalle, jolla on työsuhteessa yli 30 henkilöä ja jotka ovat olleet töissä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

  • Velvollinen tarjoamaan irtisanotuille työntekijöille uudelleensijoituskoulutusta tai – valmennusta.
  • Valmennus tulee järjestää viimeistään 2 kk sisällä irtisanomisajan päättymisestä.
  • Valmennuksen tulee vastattava arvoltaan lähtevän henkilön yhden kuukauden palkkaa tai samassa toimipisteessä toimivien keskimääräistä kuukausipalkkaa, sitä kumpi on suurempi.
  • Lisäksi lähtevällä työntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon puoli vuotta työntekovelvollisuuden päätyttyä.

Nämä tilanteet ovat yrityksen kannalta keskeisiä tilanteita, joissa olisi hyvä säilyttää työnantajakuva myönteisenä, joka kantaa tulevaisuuden rekrytoinneissa, työntekijöiden sitoutumisessa ja asiakaskohtaamisissa. Aamos Boost on tukemassa näissä tilanteissa.  

Tarjoamme kohdennettua Exit Boostia irtisanottujen työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmille ja työnhaulla sekä Motivaatio Boostia jäävälle henkilökunnalle ja esimiehille muuttuneen tilanteen keskelle kohti uusia aikoja.